Aktualności:
 
 
 

* W dniu 24 stycznia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie odbyło się Wiejskie Zebranie Wyborcze na którym mieszkańcy wybrali Sołtysa oraz Radę Sołecką.  Nowym sołtysem został Pan Tadeusz Pypczyński.

* Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Samborowo ze skierowaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Samborowie gmina Ostróda. więcej >>

* Zawiadomienie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji Nr 5/2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Ostróda ustalającej warunki zabudowy na budowę rurociągu kablowego dla linii światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( studnie kablowe, zasobniki ) w relacji : Brodnica Południe 2 ( BB43884 ) - Kurzętnik ( BB4363 ) - Iława ( BB44347 ) - Samborowo ( BB44348 ) - Ostróda Morliny ( BB49484 ), gmina Ostróda. więcej >>

* Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Ostróda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Samborowo ze skierowaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Samborowie. więcej >>

* Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Samborowo. więcej >>

* Zawiadomienie dotyczące dwóch wariantów trasy przebiegu drogi krajowej nr 16 wraz z drogami serwisowymi zapewniającymi dojazd do przyległych działek, przez miejscowości Samborowo, Wirwajdy, Tyrowo do drogi krajowej nr 15 (Ornowo). więcej >>

* Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo - droga krajowa nr 15 (m. Ornowo) od km ok. 86+500 do km ok. 95+500 więcej >>


 
 
 
Freelance Web Designer